Veelgestelde vragen

Vernieuwing

Waarom werd de eID vernieuwd?

Rectangle

De digitalisering van onze maatschappij brengt heel wat nieuwe mogelijkheden met zich mee. Denk maar aan toepassingen zoals Tax-on-web, MyFin of MyPension. Maar het zorgt ook voor een aantal risico’s, zoals de opmars van identiteitsfraude. Vanuit de Europese Unie werd daarom een verordening uitgevaardigd die alle lidstaten moeten implementeren.

De vernieuwde eID maakt identiteitsfraude moeilijker door onder meer een geperforeerde foto en je vingerafdrukken. Het is ook een efficiënter en universeler reisdocument. Dankzij de gegevens op de contactloze RFID-chip en de vermeldingen volgens ICAO-standaard zullen grenscontroles makkelijker en veiliger verlopen.

Wat is een contactloze RFID-chip?

Rectangle

RFID staat voor “radio-frequency identification”. Met deze technologie wordt data opgeslagen, in dit geval op de contactloze chip van je eID. Via radiogolven kan een elektromagnetische lezer de gegevens op die chip uitlezen. Dankzij de RFID-technologie verkort de wachttijd bij een grenscontrole.

Gebruik

Waarvoor kan ik de (vernieuwde) eID gebruiken?

Rectangle

Elke burger ouder dan 15 jaar moet zich kunnen identificeren met zijn of haar eID. En dat op elk moment. Net als de huidige eID, kan de vernieuwde kaart gebruikt worden als reisdocument binnen de Europese Unie. Daarnaast is je identiteitskaart ook een sleutel voor heel wat digitale toepassingen. Hiermee kan je je belastingsaangifte online doen via Tax-on–web of je pensioenregeling raadplegen op MyPension. Via Mijn DOSSIER kan je ook attesten uit het Rijksregister online raadplegen en downloaden. Tot slot voorzien veel gemeenten een digitaal loket op hun website, waarop je met je eID terechtkan. Meer toepassingen vind je op Mybelgium.be.

Kan ik mijn kaartlezer nog gebruiken?

Rectangle

Ja, ook de vernieuwde eID heeft een contactchip. Die staat wel op de achterkant van je kaart. Je moet dus gewoon je kaart omdraaien als je hem in de kaartlezer steekt.

Wat als ik mijn PIN- of PUK-code niet meer weet?

Rectangle

Als je je PIN-code vergeet of foutief ingeeft, krijg je nog twee kansen om de juiste code in te geven. Na drie mislukte pogingen moet je bij je gemeente of stad langsgaan om de PUK-code in te voeren. Kan je de brief met jouw persoonlijke PIN- en PUK-code niet meer terugvinden? Geen probleem! In dat geval kan je nieuwe codes aanvragen bij je gemeente- of stadsbestuur. Neem hiervoor zeker je eID mee. Je kan dit ook online doen via deze link. Je vindt hier ook meer informatie over de procedure. Heb je toch nog vragen? Neem dan contact op met je stad of gemeente.

Mijn eID is kwijt of gestolen. Hoe snel kan ik een nieuwe krijgen?

Rectangle

De aanmaak van een nieuwe eID duurt doorgaans twee tot drie weken. Heb je heel dringend een nieuwe identiteitskaart nodig? Dan zijn er ook verschillende spoedprocedures, maar die zijn wel duurder dan de gewone procedure. Neem contact op met je stad of gemeente voor meer informatie.

Wijzigingen eID

Waarom ziet de kaart er anders uit?

Rectangle

De digitalisering van onze maatschappij brengt heel wat nieuwe mogelijkheden met zich mee. Denk maar aan toepassingen zoals Tax-on-web, MyFin of MyPension. Maar het zorgt ook vooreen aantal risico’s, zoals de opmars van identiteitsfraude. Met deze vernieuwing wil de federale overheid:

 • Vervalsing moeilijker maken, dankzij de geperforeerde foto in combinatie met de vingerafdrukken
 • Een veiliger en universeler reisdocument bieden, dankzij de contactloze RFID-chip en de vermeldingen volgens ICAO-standaard
 • Voldoen aan de meest recente internationale normen

Wat zijn de belangrijkste veranderingen aan de vernieuwde eID?

Rectangle

De nieuwe lay-out van de eID komt tegemoet aan bepaalde aanbevelingen die werden geformuleerd door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en is in lijn met de geldende Europese regelgeving. Dat betekent dat we met de vernieuwde eID de strenge internationale standaarden volgen, die van toepassing zijn in de Europese Unie. Hierdoor zullen identiteitscontroles sneller verlopen.

Wat verandert er concreet?

Voorkant

 • Je foto staat links in plaats van rechts.
 • Lichtere kleuren.
 • De contactchip is verplaatst naar de achterkant.
 • Integratie van een contactloze RFID-chip met vingerafdrukken (onzichtbaar voor het blote oog).
 • Bij nationaliteit staat de lettercode ‘BEL’ in plaats van ‘BELG’.
 • Het kaartnummer begint nu met 595.
 • Er staan spaties in plaats van puntjes tussen cijfers bij data.

Achterkant

 • Voortaan vind je de contactchip hier terug.
 • Naast de contactchip staat een geperforeerd beeld van je foto.
 • Er staat een tweedimensionale barcode boven de contactchip, in plaats van een streepjescode.
 • Nieuw hologram.

Wat is een tweedimensionale barcode?

Rectangle

Dat is een unieke code op de achterkant van de kaart. Via een scanner of app worden enkele gegevens uitgelezen die ook zichtbaar zijn op de kaart: het rijksregisternummer, het kaartnummer, de vervaldatum en de geboortedatum. Organisaties kunnen deze barcode gebruiken, maar enkel in overeenstemming met de geldende GDPR-regels. De vingerafdrukken en andere biometrische gegevens kunnen niet uitgelezen worden via de tweedimensionale barcode.

Wat is een geperforeerd beeld? En waarvoor dient het?

Rectangle

Deze geavanceerde technologie is een extra bescherming tegen identiteitsfraude. Het geperforeerd beeld is aangebracht door middel van een specifieke lasertechniek. Je zal er ook een deel van het rijksregisternummer in terugvinden. Deze methode maakt het voor mensen met slechte bedoelingen nog moeilijker om de eID te vervalsen.

Aanvraag

Wanneer krijg ik een vernieuwde eID? Moet ik mijn huidige kaart vervangen?

Rectangle

De eID’s worden geleidelijk aan vernieuwd. Je identiteitskaart blijft dus gewoon geldig tot de uiterste geldigheidsdatum. Enkele maanden daarvoor krijg je een oproepingsbrief van je gemeente. In sommige gevallen heb je eerder een nieuwe identiteitskaart nodig, zoals bij verlies, diefstal of beschadiging van je eID. Maar ook wanneer je je naam verandert of je niet meer voldoende op je foto lijkt.

Kost deze kaart meer dan de vorige?

Rectangle

Nee, de basisprijs die FOD Binnenlandse Zaken aanrekent aan de gemeenten is dezelfde voor de huidige en de vernieuwde kaarten. Een overzicht per provincie vind je hier. De gemeenten mogen wel een gemeentetaks toevoegen, dit staat los van de uitrol van de vernieuwde eID. Meer informatie over de prijs van je kaart, vind je op de website van je gemeente of stad.

Ik kan niet naar de gemeentelijke dienst gaan (bv. door ziekte of beperking). Hoe kan ik een vernieuwde eID aanvragen?

Rectangle

Er werd hiervoor een procedure uitgewerkt. Jouw gemeente kan je de nodige informatie verlenen.

Vingerafdrukken

Waarom de vingerafdrukken? Er staat toch een foto op mijn eID ter controle?

Rectangle

Aan de hand van de foto gebeurt er inderdaad een eerste controle. De vingerafdrukken zorgen voor nog een extra bescherming, omdat elke vingerafdruk uniek is. Zo voorkom je fraude, waarbij iemand die op jou lijkt zich als jou probeert voor te doen (zogenaamde look-a-like-fraude). Soms gebeurt dit ook bewust, als twee personen die fysiek op elkaar lijken van identiteit proberen te wisselen.

Daarnaast is de EU bezig met een veralgemening van vingerafdrukken op Europese reisdocumenten (zie de Europese Verordening 2019/1157). Zo kan je binnen de Europese Unie blijven reizen met je eID (en dus zonder reispaspoort) en vlotter de grenscontrole passeren. Zolang je eID geldig is, kan je dit uiteraard ook nog altijd met je huidige kaart.

Belangrijk: enkel bevoegde overheidsinstanties die expliciet in de wet vermeld worden, zoals de politie, zullen de contactloze chip op je eID kunnen uitlezen. Privé-organisaties kunnen dat niet. Gebruik je bijvoorbeeld je eID bij je bank, dan zullen zij je vingerafdrukken dus niet kunnen uitlezen.

Hoe gebeurt de registratie van mijn vingerafdrukken?

Rectangle

Bij de aanvraag van je eID worden er meestal vier vingerafdrukken per hand gevraagd. De software zal van elke hand de vingerafdruk met de beste kwaliteit registreren.

Na de registratie van je vingerafdrukken, worden ze maximaal drie maanden bijgehouden voor de productie van je kaart. Die periode is nodig om ervoor te zorgen dat de kaartproducent de juiste gegevens op de RFID-chip kan zetten. Zo vermijden we ook dat je jouw vingerafdrukken nog eens moet registreren als er een technisch defect zou zijn.

Als de kaart geactiveerd wordt, zal je opnieuw gevraagd worden om je vingerafdrukken af te staan. Die worden dan vergeleken met de afdrukken op de RFID-chip van je nieuwe eID. Zo voorkomen we dat iemand anders jouw eID komt afhalen in jouw plaats..

Uiterlijk drie maanden na de registratie van je vingerafdrukken worden ze uit het systeem verwijderd en staan ze enkel nog op de RFID-chip van je kaart.

Wat gebeurt er met mijn vingerafdrukken na de aanmaak van mijn eID?

Rectangle

Uiterlijk drie maanden na de registratie van je vingerafdrukken worden ze uit het systeem verwijderd en staan ze enkel nog op de contactloze chip van je kaart.

Enkel bevoegde overheidsinstanties die expliciet in de wet vermeld worden, zoals de politie, zullen de contactloze chip op je eID kunnen uitlezen. Ze moeten daarvoor wel persoonlijk gemachtigd zijn. Privé-organisaties kunnen deze gegevens niet uitlezen. Gebruik je bijvoorbeeld je eID bij je bank, dan zullen zij je vingerafdrukken dus niet kunnen uitlezen.

Blijven de eID’s zonder vingerafdrukken geldig?

Rectangle

Ja, de geldige eID’s zonder vingerafdrukken die nu in omloop zijn, kunnen zonder problemen verder gebruikt worden. Natuurlijk wel maar tot de uiterste geldigheidsdatum van de kaart. Je kan met deze eID dus nog steeds digitale documenten raadplegen en ondertekenen. Ook reizen binnen de Europese Unie blijft perfect mogelijk met de bestaande kaarten.

Zullen er ook vingerafdrukken staan op Kids-ID’s? En vanaf welke leeftijd is dat verplicht?

Rectangle

Nee, de Kids-ID’s zullen geen vingerafdrukken bevatten. Vanuit de Europese verordening is het mogelijk om vingerafdrukken te implementeren bij identiteitsdocumenten vanaf 6 jaar. De Belgische overheid besloot hier niet op in te gaan. Enkel bij eID’s (12+) zullen vingerafdrukken verplicht worden, conform de Europese Verordening 2019/1157

Moet iedereen vingerafdrukken afstaan?

Rectangle

Ja, zonder vingerafdrukken krijg je geen nieuwe eID. Soms is het niet mogelijk om vingerafdrukken van voldoende hoge kwaliteit af te nemen. Bijvoorbeeld als je handen letsels vertonen, door ouderdom of als je handenarbeid verricht. Dan zal de bevoegde ambtenaar bekijken hoe hij afdrukken van minder goede kwaliteit toch kan registreren.

Een eID zonder vingerafdrukken kan enkel aangevraagd worden als het voor de burger permanent onmogelijk is om vingerafdrukken te geven omwille van een fysieke handicap of ziekte. In dat geval moet je een recent medisch attest (minder dan één maand oud) kunnen verstrekken, tenzij de bevoegde ambtenaar duidelijk kan vaststellen dat je niet in staat bent om vingerafdrukken af te staan.

Kan ik weigeren om mijn vingerafdrukken af te staan?

Rectangle

Nee, dit kan niet geweigerd worden. Zonder vingerafdrukken krijg je geen nieuwe eID. Vanaf 15 jaar ben je als burger verplicht om je eID altijd op zak te hebben om je te kunnen identificeren. Als je geen geldige eID bij je hebt, ben je dus strafbaar en riskeer je een boete (zoals voorzien in artikel 7, eerste lid van de wet van19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten).

Wat met het afstaan van vingerafdrukken als je een volmacht toekent voor de afhaling van je eID?

Rectangle

Enkel als je vrijgesteld bent van het afstaan van vingerafdrukken, omwille van een fysieke beperking of ziekte kan je een andere persoon machtigen om de eID af te halen. Er is dan ook geen matching mogelijk en nodig. Ook minderjarigen, vanaf 12 jaar, moeten steeds persoonlijk hun eID afhalen. Op deze manier kan de matching van vingerafdrukken uitgevoerd worden tijdens de activatie en bestrijden we look-a-like-fraude.

Verloopt het afstaan van vingerafdrukken coronaproof?

Rectangle

Alle lokale overheden moeten de veiligheidsvoorschriften volgen die uitgevaardigd zijn door de federale overheid. Wil je meer weten over hoe het afstaan van je vingerafdrukken verloopt? Contacteer dan je stads- of gemeentebestuur.

Wat als ik mijn eID verlies of iemand het steelt? Wat kunnen ze dan doen met mijn vingerafdrukken?

Rectangle

De vingerafdrukken op je RFID-chip worden beveiligd met een certificaat, dat beantwoordt aan de hoogste veiligheidsnormen. Hierdoor kunnen enkel bevoegde overheidsinstanties die expliciet in de wet vermeld worden, zoals de politie, de RFID-chip op je eID uitlezen. Bovendien hebben ze hier voor een persoonlijke machtiging nodig. Privé-organisaties of -personen kunnen dit niet. Gebruik je bijvoorbeeld je eID bij je bank, dan zullen zij jouw vingerafdrukken dus niet kunnen uitlezen.

Kan ik als bedrijf, handelaar of zelfstandige zelf een eID controleren of de vingerafdrukken uitlezen?

Rectangle

Enkel bevoegde overheidsinstanties die expliciet in de wet vermeld worden, zoals de politie, zullen de RFID-chip op de eID kunnen uitlezen. Wil je weten of de eID die voor je ligt geldig/echt is? In dat geval raden we je aan om een account aan te maken op checkdoc.be. Daarmee kan je kosteloos en in realtime nagaan of een Belgisch identiteitsdocument bij de overheden bekend staat als gestolen, verloren, verlopen, ongeldig of niet uitgereikt. Dit kan voor zowel de vernieuwde eID’s als de vorige versies. Je kan je registreren via dit inschrijvingsformulier.

Is de captatie van vingerafdrukken en andere biometrische data niet in strijd met de wetgeving op privacy?

Rectangle

De captatie en de verwerking van de vingerafdruk gebeurt op grond van een uitdrukkelijke wettelijke basis en binnen de vereisten van de privacywetgeving inzake beveiliging en overige maatregelen, waardoor deze verwerking voldoet aan de vereisten van de privacywetgeving. Hetzelfde geldt voor de overige biometrische gegevens die verwerkt worden, namelijk je foto en je handtekening. De foto en de handtekening worden, in tegenstelling tot de vingerafdruk, wel bijgehouden in een databank. Het bewaren van de foto en de handtekening is eveneens wettelijk geregeld en conform met de vereisten van de privacywetgeving. Meer info over de GDPR-richtlijn: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/nieuwe-eid/eid-en-gdpr/